ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
นักเรียนทุนเรียนดี
เกียรติคุณที่ได้รับ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
แผนที่โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑
คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒
คณะครูสายชั้น ป.๑
คณะครูสายชั้น ป.๒
คณะครูสายชั้น ป.๓
คณะครูสายชั้น ป.๔
คณะครูสายชั้น ป.๕
คณะครูสายชั้น ป.๖
ครูสายพิเศษชั้น ป.1-3
ครูสายพิเศษชั้น ป.4-6
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
อัตราข้าราชการครู ตามวิชาเอก
อัตราข้าราชการครู ตามวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน
ผลงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยากรแกนนำ Intel Teach Essentials
งานวิจัยในชั้นเรียน
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้82คน
ผู้ชมเมื่อวาน112คน
ผู้ชมเดือนนี้3831คน
ผู้ชมเดือนก่อน3151คน
ผู้ชมทั้งสิ้น252625คน
เวปไซต์ที่น่าสนใจ
หมวดหมู่ลิ้งค์
www.curriculum51.net

www.bmaeducation.in.th

www.bmasmartschool.com

หลักสูตรใหม่
www.curriculum51.net curriculum51.net

www.pil.in.th

เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ubonrut7.thaicybershops.com
http://ubonrut2.thaicybershops.com
http://ubonrut4.thaicybershops.com
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร www.bmaeducation.in.th
บริษัท ไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด www.pil.in.th

เว็บไซต์สำนักการศึกษา
www.bmaeducation.in.th
www.bmasmartschool.com

http://sites.google.com/site/supviriya03/

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร